تماس با کالارین

لطفاً پیش از ارسال ایمیل یا تماس تلفنی، ابتداپرسش‌‌های متداولرا مشاهده کنید.

پرسش‌‌های متداول

تعطیلات کالارین

روزهایی که تعطیلی رسمی است، کالارین هیچ‌گونه پاسخگویی، سرویس‌دهی و خدماتی ندارد.